MV được thực hiện tại thung lũng Sà Phìn & Ma le cao nguyên đá hà giang

Các videos khác


Những ca khúc hay...
Lượt xem: 1625

Tấm khăn khô ướt -...
Lượt xem: 1337

Gió Bấc
Lượt xem: 1706