Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
Cort Ndx50 Acoustic Guitar w/Fishman
Cort | Bảo hành 3 năm
Model #: GTP000034

13.750.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 11.000.000 VND

Vote:

    CORT NDX50 Features Deep Cutaway and Deep Body The deep cutaway of the NDX gives you full access to upper notes, while its deep body provides a bigger acoustic tone.
Fishman Electronics with Internal Mic With two pickups you get your sound. In addition to a pickup in the bridge there is an internal mic capturing the full tone. Fishman Presys Blend and Sonicore Pickup allows you to blend it and even includes a tuner.

Structure
Body: NDX Shape   Cutaway: Yes
Electronics: Fishman Presys Blend - Sonicore Pickup   Neck Joint: Dovetail
Number Of Frets Total: 20   Number Of Strings: 6
Material
Top Wood: Solid Sitka Spruce   Fingerboard: Rosewood
Back: Rosewood   Bridge: Rosewood
Sides: Rosewood   Neck: Mahogany
Decoration & Hardware
Top Finish: Gloss   Tuners: Grover Gold
Nut And Saddle: Bone   Inlays: White Ring
 
 
Cấu trúc
Thân đàn: NDX Shape   Khuyết:
Electronics: Fishman Presys Blend - Sonicore Pickup   Kiểu nối cần: Dovetail
Số phím: 20   Số dây: 6
Chất liệu
Mặt đàn: Solid Sitka Spruce   Mặt phím: Rosewood
Lưng đàn: Rosewood   Bầu ngựa: Rosewood
Hông đàn: Rosewood   Cần đàn: Mahogany
Trang trí và linh kiện
Finish mặt đàn: Bóng   Khóa đàn: Grover Gold
Ngựa và lược: Xương   Inlays: White Ring
 
 
 
  
Hỗ trợ trực tuyến