Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
Taylor Baby Mahogany Tặng Kèm Fishman Sonitone
Taylor | Bảo hành 12 tháng
Model #: GTP000717

10.625.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 8.500.000 VND

Vote:

       

Discover the Difference a Taylor Guitar Can Make!

The three-fourths-size Baby Taylor, with a solid mahogany top, makes a great-sounding traveling companion. The larger Big Baby (15/16 of full-size) has a spruce top and plays like a grownup. Both feature layered backs and sides and come with a gig bag to help you get around.    
Structure
Body: Baby   Cutaway: No
Electronics: none   Neck Joint: Dovetail
Number Of Frets Total: 19   Number Of Strings: 6
Material
Top Wood: Solid Mahogany   Fingerboard: Ebony
Back: Laminated Sapele   Bridge: Ebony
Sides: Laminated Sapele   Neck: Sapele
Decoration & Hardware
Top Finish: Natural   Tuners: Die cast
Nut And Saddle: Tusq   Inlays:  Dots
 
 
Cấu trúc
Thân đàn: D   Khuyết: Không
Electronics: None   Kiểu nối cần: Dovetail
Số phím: 19   Số dây: 6
Chất liệu
Mặt đàn: Solid Mahogany wood   Mặt phím: Ebony
Lưng đàn: Laminated Sapele   Bầu ngựa: Ebony
Hông đàn: Laminated Sapele   Cần đàn: Sapele
Trang trí và linh kiện
Finish mặt đàn: Natural   Khóa đàn: Đúc
Ngựa và lược: Tusq   Inlays:  Dots
 
 
Hỗ trợ trực tuyến