Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Brandnew
D'Addario EJ13 80/20 Bronze Custom Light Acoustic Guitar Strings
D'addario
Model #: GTP000228

200.000 VND
Đang giảm giá đến 25% 150.000 VND

Vote:

    Bronze acoustic guitar strings with crisp, bold sounds ideal for recording. The D'Addario EJ13 acoustic guitar strings are an 80/20 Bronze version of D'Addario's popular EJ26 Phosphor Bronze Custom Light guitar strings. 80/20 Bronze, commonly referred to as brass, is the original acoustic string alloy selected by John D'Addario Sr. and John D'Angelico in the 1930s. 80/20 Bronze acoustic guitar strings are popular for recording due to their crisp, bold, and projecting tone and appeal to many traditionalists for their historical significance, unparalleled longevity, and vastly superior sound. Gauges: 11-15-22-32-42-52

 

Bronze acoustic guitar strings with crisp, bold sounds ideal for recording.

The D'Addario EJ13 acoustic guitar strings are an 80/20 Bronze version of D'Addario's popular EJ26 Phosphor Bronze Custom Light guitar strings.

80/20 Bronze, commonly referred to as brass, is the original acoustic string alloy selected by John D'Addario Sr. and John D'Angelico in the 1930s. 80/20 Bronze acoustic guitar strings are popular for recording due to their crisp, bold, and projecting tone and appeal to many traditionalists for their historical significance, unparalleled longevity, and vastly superior sound.

Gauges: 11-15-22-32-42-52
 
Hỗ trợ trực tuyến