Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
VIC FIRTH AMERICAN CLASSIC EXTREME 55A DRUMSTICKS
MADE IN USA | Bảo hành  
Model #: GTP000376

312.500 VND
Đang giảm giá đến 20% 250.000 VND

Vote:

    
Name Vic Firth American Classic Extreme 55A Drumsticks
Brand Vic Firth
Model # X55A
Sold By per pair
Diameter .580"
Series American Classic
Material Hickory
Item Length 16 1/2"
Bead WoodITEM DETAILS

The new American Classic Extreme 55A drumsticks are great for drummers who are comfortable with the 55A sticks but are looking for more reach and leverage. 
Hỗ trợ trực tuyến