Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
Boss OS-2 Overdrive Distortion Pedal
Boss | Bảo hành  12 tháng 
Model #: GTP000355

1.875.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 1.500.000 VND

Vote:

    The OS-2 gives players a choice of overdrive or distortion or lets them combine both -- all in a single compact pedal. Its distortion maintains the subtle nuances of single-coil guitar pickups. 

Features:
Flexible distortion pedal capable of producing blended overdrive/distortion sounds

Provides both "over-the-top" distortion sounds and less extreme overdrive tones for rhythm playing

Includes Level, Tone, Drive and Color controls for precise tonal shaping 
Hỗ trợ trực tuyến