Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
Ernie Ball 6165 500K Stereo Volume/Pan Pedal
Ernie Ball
Model #: GTP000834

4.625.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 3.700.000 VND

Vote:

    

Outstanding Stereo Volume/Pan Pedal from Ernie Ball!

 

The dual potentiometer 6165 Stereo Volume/Pan Pedal has a 500k ohm resistance suitable for the audio path of passive instruments. Attached to the footplate is a switch that provides the user two operating modes (volume or pan). Use the Stereo Volume/Pan PedalA input / A output for the left channel and the B input / B output for the right channel for stereo signals. For use with stereo cable installations using TRS type stereo plugs, use the B input and B output. For use as a mono volume pedal, use the A input and A output. For use as a typical pan pedal, switch the 6165's toe tap switch to the pan position and use only the A input. The pedal will pan the signal between the A and B outputs. 

Ernie Ball 6165 Stereo Volume/Pan Pedal Features:

  • 500k ohm resistance for passive instruments
  • Controls Volume or Pan 
Hỗ trợ trực tuyến