Sản phẩm mới

Rotosound JK13, 13-56, Phosphor Bronze

Rotosound JK13, 13-56,...

250.000 VND
  Rotosound JK13, 13-56, Phosphor Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound JK12
 • 12-54
 • Phosphor Bronze (bộ)
Rotosound JK12, 12-54, Phosphor Bronze

Rotosound JK12, 12-54,...

250.000 VND
  Rotosound JK12, 12-54, Phosphor Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound JK12
 • 12-54
 • Phosphor Bronze (bộ)
Rotosound JK11, 11-52, Phosphor Bronze

Rotosound JK11, 11-52,...

250.000 VND
  Rotosound JK11, 11-52, Phosphor Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound JK11
 • 11-52
 • Phosphor Bronze (bộ)
Rotosound JK10, 10-50, Phosphor Bronze

Rotosound JK10, 10-50,...

250.000 VND
  Rotosound JK10, 10-50, Phosphor Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound JK10
 • 10-50
 • Phosphor Bronze (bộ)
Rotosound TB12, 12-54, 80/20 Bronze

Rotosound TB12, 12-54, 80/20...

200.000 VND
  Rotosound TB12, 12-54, 80/20 Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound TB12
 • 12-54
 • 80/20 Bronze (bộ)
Rotosound TB11, 11-52, 80/20 Bronze

Rotosound TB11, 11-52, 80/20...

200.000 VND
  Rotosound TB11, 11-52, 80/20 Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound TB11
 • 11-52
 • 80/20 Bronze (bộ)
Rotosound TB10, 10-50, 80/20 Bronze

Rotosound TB10, 10-50, 80/20...

200.000 VND
  Rotosound TB10, 10-50, 80/20 Bronze
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound TB10
 • 10-50
 • 80/20 Bronze (bộ)
Rotosound Soprano RS85S, Nylgut

Rotosound Soprano RS85S,...

180.000 VND
  Rotosound Soprano RS85S, Nylgut
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Soprano RS85S
 • Nylgut (bộ)
Rotosound Concert RS85C, Nylgut

Rotosound Concert RS85C,...

180.000 VND
  Rotosound Concert RS85C, Nylgut
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Concert RS85C
 • Nylgut (bộ)
Rotosound Superia CL2, Normal Tension, Tie on

Rotosound Superia CL2, Normal...

250.000 VND
  Rotosound Superia CL2, Normal Tension, Tie on
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Superia CL2
 • Normal Tension
 • Tie on (bộ)
Rotosound Superia CL1, Normal Tension, Ball-end

Rotosound Superia CL1, Normal...

250.000 VND
  Rotosound Superia CL1, Normal Tension, Ball-end
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Superia CL1
 • Normal Tension
 • Ball-end (bộ)
Pro Mark RBH565AW 5A Rebound Balance

Pro Mark RBH565AW 5A Rebound...

250.000 VND
  Pro Mark RBH565AW 5A Rebound Balance
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Pro Mark RBH565AW 5A Rebound Balance
Pro Mark FBH565AW 5A Forward Balance

Pro Mark FBH565AW 5A Forward...

250.000 VND
  Pro Mark FBH565AW 5A Forward Balance
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Pro Mark FBH565AW 5A Forward Balance (bộ)
Rotosound Swing Bass RS66LDN, 45-105

Rotosound Swing Bass RS66LDN,...

600.000 VND
  Rotosound Swing Bass RS66LDN, 45-105
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Swing Bass RS66LDN
 • 45-105 (bộ)
Rotosound Swing Bass RS665LDN, 5-String, 45-130

Rotosound Swing Bass RS665LDN,...

700.000 VND
  Rotosound Swing Bass RS665LDN, 5-String, 45-130
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Swing Bass RS665LDN
 • 5-String
 • 45-130 (bộ)
Rotosound Solo Bass RS55LD, 45-105

Rotosound Solo Bass RS55LD,...

800.000 VND
  Rotosound Solo Bass RS55LD, 45-105
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Solo Bass RS55LD
 • 45-105 (bộ)
Rotosound Solo Bass 5 Dây RS555LD, 45-130

Rotosound Solo Bass 5 Dây...

1.000.000 VND
  Rotosound Solo Bass 5 Dây RS555LD, 45-130
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound Solo Bass 5 Dây RS555LD
 • 45-130 (bộ)
Rotosound PSD Bass RS99LDG, 45-105

Rotosound PSD Bass RS99LDG,...

800.000 VND
  Rotosound PSD Bass RS99LDG, 45-105
 • Tặng bao Da 3 lớp GB-2
 • Tặng Móng gảy
 • Tặng Capo Plastic Handmade

 • Rotosound PSD Bass RS99LDG
 • 45-105 (bộ)

Sản phẩm nổi bật

Straplock Dunlop Gold

Straplock Dunlop Gold

450.000 VND
Marshall MG15GR

Marshall MG15GR

2.900.000 VND
Cort Yorktown BV

Cort Yorktown BV

11.500.000 VND

Studio & Record

Apogee Duet

Apogee Duet

15.500.000 VND
Apogee Jam 96K

Apogee Jam 96K

3.300.000 VND
Apogee Element 24

Apogee Element 24

14.900.000 VND
Akai MPK Mini Play

Akai MPK Mini Play

4.500.000 VND 3.600.000 VND
K&M 25900 Grey

K&M 25900 Grey

Liên hệ
Akai MPK Mini MK2

Akai MPK Mini MK2

4.000.000 VND 3.200.000 VND
NI Komplete KONTROL S88 MK2

NI Komplete KONTROL S88 MK2

37.125.000 VND 29.700.000 VND
Dangerous Music 2-BUS LT

Dangerous Music 2-BUS LT

51.875.000 VND 41.500.000 VND
Furman M-10X E

Furman M-10X E

3.750.000 VND 3.000.000 VND
Ultimate JS-MCFB100

Ultimate JS-MCFB100

Liên hệ