Bone Saddle Bone Saddle Fully Compensated Bone Saddlea Guitar Nuts & Saddles 149.600 VND Số lượng: 5 chiếc
  • Đánh giá:
  • Đăng ngày 12-03-2014 02:46:27 PM - 2271 Lượt xem

Bone Saddle

187.000đ 149.600đ
Fully compensated bone saddle for acoustic guitars, 2-13/16" x 1/8" x 3/8"