-20%

digitech the drop

6.250.000 đ 5.000.000 đ

 So sánh

Boss CEB-3 Bass Chorus

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

-20%

Boss BF-3 Flanger

3.500.000 đ 2.800.000 đ

 So sánh

-20%

Boss BD-2 Blues Driver Pedal

2.375.000 đ 1.900.000 đ

 So sánh

-20%

Boss TR-2 Tremolo Pedal

2.625.000 đ 2.100.000 đ

 So sánh

-20%

Boss SYB-5 Bass Synthesizer

4.375.000 đ 3.500.000 đ

 So sánh

-20%

Boss SUPER OverDrive SD-1 Pedal

1.437.500 đ 1.150.000 đ

 So sánh

-20%