-20%

Fishman Presy Blend OEM

5.000.000 đ 4.000.000 đ

 So sánh

-20%

Fishman Classic Blend OEM

5.625.000 đ 4.500.000 đ

 So sánh

-20%

Fishman Classic II OEM

3.125.000 đ 2.500.000 đ

 So sánh

-20%

Fishman ToneDEQ Preamp with Effects

10.612.500 đ 8.490.000 đ

 So sánh

Fishman Platinume Stage

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

-20%

Fishman G II Preamp

1.875.000 đ 1.500.000 đ

 So sánh

-20%

Fishman Pro EQ II

3.250.000 đ 2.600.000 đ

 So sánh

Fishman Pro EQ Platinum

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Fishman Neo-Buster

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

FISHMAN AURA PRO

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

-20%

Fishman TriplePlay

10.625.000 đ 8.500.000 đ

 So sánh

Fishman Aura Spectrum DI

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Fishman V-200

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Fishman Powerjack

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Fishman SBTC

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

FISHMAN STEEL STRING

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Fishman Presys plus

Giá bán: Liên hệ

 So sánh