Cort Yorktown BV Cort Yorktown BV Cort Yorktown BV S001751 Hollow body 11.500.000 VND Số lượng: 1 chiếc
  • Đánh giá:
  • Đăng ngày 15-10-2019 06:55:21 PM - 281 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S001751

Cort Yorktown BV

Giá bán: 11.500.000đ
Thương hiệu: Cort  
Kết cấu Set-Neck
Số dây 6
Dáng đàn Single Cutaway
Tay thuận Tay phải
Màu sắc Tobacco Burst
Lớp sơn Gloss
Thân đàn Gỗ Spruce
Cần đàn Gỗ thích cứng (Hard maple)
Dáng cần đàn C shape
Mặt phím Ovangkol
Inlay Khảm xà cừ trắng
Số phím 20
Độ dài scale 628 mm
Ngựa đàn Tune-O-Matic Bridge & Bigsby B60 Vibrato
Độ dài lược 42 mm
Pickup ClassicRocker-II
Bao đàn
Mã sản phẩm YORKTOWN

Sản phẩm đề xuất