-20%

Lau dây đàn Planet Waves XLR8

225.000 đ 180.000 đ

-20%

CHOPS Pre Play

375.000 đ 300.000 đ

-20%

GHS Fast-Fret String Cleaner

275.000 đ 220.000 đ