TW12 Steve Smith Tala Wand, Birch
-20%

TW12 Steve Smith Tala Wand, Birch

875.000 đ 700.000 đ

TW4 Steve Smith Tala Wand, Slats
-20%

TW4 Steve Smith Tala Wand, Slats

937.500 đ 750.000 đ

CB1 Cajon Bru-llet
-20%

CB1 Cajon Bru-llet

1.125.000 đ 900.000 đ

WB Wire Brush
-20%

WB Wire Brush

812.500 đ 650.000 đ

SB Split Brush
-20%

SB Split Brush

1.375.000 đ 1.100.000 đ

SGWB  Steve Gadd Wire Brush
-20%

SGWB Steve Gadd Wire Brush

937.500 đ 750.000 đ

LW  Live Wires Brush
-20%

LW Live Wires Brush

1.062.500 đ 850.000 đ

LB Legacy Brush
-20%

LB Legacy Brush

1.250.000 đ 1.000.000 đ

HB  Heritage Brush – rubber handle
-20%

HB Heritage Brush – rubber handle

812.500 đ 650.000 đ

DLKS Dreadlocks
-20%

DLKS Dreadlocks

1.000.000 đ 800.000 đ

BRR  Rock Rake – yellow plastic
-20%

BRR Rock Rake – yellow plastic

875.000 đ 700.000 đ

7AVG American Classic® 7A w/ VIC GRIP
-20%
5AVG American Classic® 5A w/ VIC GRIP
-20%
5ABRL 5A Barrel Tip
-20%

5ABRL 5A Barrel Tip

375.000 đ 300.000 đ

NI Komplete Kontrol A25
-20%

NI Komplete Kontrol A25

5.500.000 đ 4.400.000 đ

NI Komplete Kontrol A49
-20%

NI Komplete Kontrol A49

7.375.000 đ 5.900.000 đ

NI Komplete Kontrol A61
-20%

NI Komplete Kontrol A61

9.250.000 đ 7.400.000 đ

K&M 25900 Grey
-20%

K&M 25900 Grey

1.875.000 đ 1.500.000 đ

K&M 25910 Grey

K&M 25910 Grey

1.000 đ

K&M 21080

K&M 21080

1.000 đ

Beyerdynamic DT770 PRO-250
-20%

Beyerdynamic DT770 PRO-250

5.437.500 đ 4.350.000 đ

Akai MPK Mini MK2
-20%

Akai MPK Mini MK2

3.750.000 đ 3.000.000 đ

Novation Launchkey Mini MK2
-20%

Novation Launchkey Mini MK2

3.062.500 đ 2.450.000 đ