MXL CR77
-20%

MXL CR77

5.625.000 đ 4.500.000 đ

 So sánh

Blue EnCore 100
-20%

Blue EnCore 100

3.625.000 đ 2.900.000 đ

 So sánh

Blue EnCore 100i
-20%

Blue EnCore 100i

3.250.000 đ 2.600.000 đ

 So sánh

Universal Audio Arrow
-20%

Universal Audio Arrow

14.375.000 đ 11.500.000 đ

 So sánh

UA Apollo Twin MKII Solo

UA Apollo Twin MKII Solo

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

UA Apollo 16

UA Apollo 16

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

UA Apollo 8 Quad

UA Apollo 8 Quad

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

UA Apollo 8 Duo

UA Apollo 8 Duo

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

UA Apollo Firewire

UA Apollo Firewire

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Apogee Quartet

Apogee Quartet

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

UA Apollo Twin MKII Quad

UA Apollo Twin MKII Quad

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

UA Apollo Twin MKII Duo

UA Apollo Twin MKII Duo

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

Korg AX1500G Effects User

Korg AX1500G Effects User

Giá bán: Liên hệ

 So sánh

MXL 99
-20%

MXL 99

3.375.000 đ 2.700.000 đ

 So sánh

MXL 770
-20%

MXL 770

4.000.000 đ 3.200.000 đ

 So sánh

MXL V67G HE
-20%

MXL V67G HE

6.000.000 đ 4.800.000 đ

 So sánh

Blue Spark SL Blackout
-20%

Blue Spark SL Blackout

7.000.000 đ 5.600.000 đ

 So sánh

Blue Spark SL
-20%

Blue Spark SL

7.000.000 đ 5.600.000 đ

 So sánh

Bluebird SL
-20%

Bluebird SL

10.375.000 đ 8.300.000 đ

 So sánh

Aston Origin
-20%

Aston Origin

8.125.000 đ 6.500.000 đ

 So sánh

Aston Spirit
-20%

Aston Spirit

11.875.000 đ 9.500.000 đ

 So sánh

Sennheiser MK 4
-20%

Sennheiser MK 4

11.625.000 đ 9.300.000 đ

 So sánh

Sennheiser MK 8
-20%

Sennheiser MK 8

25.625.000 đ 20.500.000 đ

 So sánh

Avantone CV12
-20%

Avantone CV12

17.375.000 đ 13.900.000 đ

 So sánh